Pierwsze posiedzenie nowego Bundestagu

Posiedzenie konstytuujące Bundestagu formalnie oznacza zakończenie działalności rządu. Pełni on jednak obowiązki do czasu utworzenia się nowego rządu. Dzisiaj wybrano prezydium Bundestagu.