Trzy miesiące pielgrzymki ekumenicznej przez Niemcy do największych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego zakończy pobyt na szczycie klimatycznym COP24 w Katowicach.

Reader Interactions