Peer Steinbrück w pułapce rosnącego zadłużenia

Przyjęty dziś (27.05.) przez rząd w Berlinie budżet uzupełniający przewiduje zwiększenie bieżącego deficytu kasy federalnej do 47 miliardów euro. I wszystko wskazuje na to, że zadłużenie państwa będzie dalej rosło.