Pasożytowanie czy korzyść dla społeczeństwa? UE bada „imigrację z biedy“

Niemieckie miasta i gminy skarżą się, że do Niemiec emigrują tylko mieszkańcy biednych krajów członkowskich UE. Z raportu UE wynika, że Niemcy czerpią korzyści z napływu imigrantów. Ta teza wzbudza kontrowersje.