Wizytą w Bułgarii papież Franciszek rozpoczął swoją pielgrzymkę na Bałkany, której towarzyszy hasło „Pokój na Ziemi”. Stosunki Watykanu i Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego uchodzą za trudne.

Reader Interactions