Papież Franciszek na Litwie: budować mosty, nie mury

Rozpoczynając pielgrzymkę do krajów bałtyckich papież Franciszek zachęcał do otwartości i tolerancji.