840 tys. firm złożyło podania o państwowe dofinansowanie płac pracowników (tzw. Kurzarbeitgeld). Niemieckie władze nie wykluczają przypadków oszustw.

Reader Interactions