Jednorazowe maseczki, rękawiczki, pojemniki po środkach dezynfekujących – to, co ma nas chronić przed koronawirusem, po użyciu ląduje często na ulicach, w lasach, morzach i oceanach.

Reader Interactions