Pali się paryska katedra Notre Dame

Ogień jest widoczny na dachu słynnej świątyni. Niedawno rozpoczęły się tam prace remontowe.