To prawda, że związane z postacią Judasza wielkotygodniowe zwyczaje kultywowane są nie tylko w Polsce. Ale nie jest prawdą, że Czesi wpisali go na listę niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO.

Reader Interactions