Z powodu rosnącej liczby pacjentów z demencją szpitale w Niemczech muszą zmienić dotychczasowe zasady opieki – apeluje Stowarzyszenie Szpitali Katolickich.

Reader Interactions