„Mit smoleński wysycha”, uważa filozof religii Zbigniew Mikołejko. Jego zdaniem jednym z następstw katastrofy smoleńskiej jest wzrost temperatury emocji w polityce, zaś podziały w społeczeństwie trudno będzie odbudować.

Reader Interactions