Orzeczenie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego o dostępie do danych telekomunikacyjnych

Federalny Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe w wydanym w piątek (24.02) orzeczeniu uznał obecne uregulowania w sprawie retencji danych telekomunikacyjnych za częściowo sprzeczne z konstytucją.