Opinia rzeczoznawcy UE: Homoseksualiści mogą zostać uznani jako uchodźcy

Szanse dla prześladowanych osób o orientacji homoseksualnej: rzeczoznawca UE uważa, że przysługuje im azyl.