ONZ zarzuca terrorystom z PI ludobójstwo jazydów. Ma dowody

Ataki na jazydów w Iraku osiągnęły według ekspertów ONZ rozmiar ludobójstwa. Państwu Islamskiemu chodziło o „unicestwienie jazydów, jako grupy etnicznej”. Ma się tym zająć Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.