Narody Zjednoczone naciskają na przywrócenie praw apatrydom – milionom ludzi bez obywatelstwa. Od państw domagają się wprowadzenia reguł, które zapobiegną bezpaństwowości.

Reader Interactions