Olimpijski bilans

Po Olimpiadzie nastał czas bilansów. Sportowy remanent wypada – z niemieckiego punktu widzenia – pozytywnie, polityczny opatrzony jest wieloma znakami zapytania.