Ojczyzna potrzebuje pocieszenia

Po uroczystościach państwowych na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczysta żałobna msza święta. Modlitwy ekumeniczne odmówili przedstawiciele Kościołów: ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego.