W poszukiwaniu pracowników niemieckie agencje wywiadowcze siegają po kreatywne środki. Ogłoszenia o pracy pojawiają się w metrze, autobusach, a nawet klubach fitness.

Reader Interactions