Szef Urzędu Kanclerskiego uważa, że próba wyrobienia w niemieckim społeczeństwie zbiorowej odporności mogłaby skończyć się tragicznie.

Reader Interactions