Odciąć terrorystów od źródeł dochodów

Karabiny kałasznikowa kupione za kredyt bankowy, crowdfunding na rzecz terrorystów. Szefowie resortów finansów UE chcą położyć kres tym praktykom i przygotowali plan walki z finansowaniem terroryzmu.