Odbudowa kościoła farnego w Gubinie: dla Niemców to emocjonalna sprawa

Przygraniczny Gubin łączy z niemiecką częścią miasta ścisła współpraca. Polsko-niemiecka fundacja i stowarzyszenie działają na rzecz odbudowy późnogotyckiego kościoła, który został zniszczony w ostatnich dniach wojny.