Od zimnej wojny do walki z fake news. 65 lat Deutsche Welle

Z biegiem lat zmieniały się wyzwania stojące przed niemiecką rozgłośnią Deutsche Welle, ale i rosło jej znaczenie.