Jeden z najwybitniejszych architektów Niemiec pochodzi z Poznania. Wojtek Grabianowski zaczynał niemal jak każdy polski emigrant.

Reader Interactions