Oczy skierowane na DITIB. „Gloryfikacja wojny”

Religijna organizacja DITIB uważana jest za przedłużone ramię Erdogana w Niemczech. Rozważa się jej obserwację przez kontrwywiad.