Ochrona polityków. "Pogróżek zbyt wiele, by wszystkich chronić"

Po zamordowaniu polityka CDU Waltera Luebckego rozległy się żądania lepszej ochrony polityków. To jednak niemożliwe: pogróżki otrzymuje zbyt wielu.