Obywatele UE mają w Niemczech prawo do zasiłku socjalnego

W myśl orzeczenia Federalnego Sądu Społecznego w Kassel cudzoziemcy z krajów UE żyjący w Niemczech nie mają prawa do zasiłku Hartz-IV, ale do egzystencjalnego minimum.