Eskalacja starć w Dombasie między oddziałami armii ukraińskiej a siłami prorosyjskich separatystów ogranicza możliwości misji OBWE monitorowania zawieszania broni. Wystąpienie szefa misji w Wiednu było dramatyczne.

Reader Interactions