Czy prawicowi ekstremiści planowali zamachy na polityków, azylantów i muzułmanów? W całych Niemczech trwają obławy i przeszukiwania.

Reader Interactions