Nowy trend w handlu: frontem do sędziwego klienta

Rolatory-balkoniki z marketu budowlanego, komórki z wielkimi klawiszami i ekranem jak telewizor od Aldiego. Handel reaguje na odwróconą piramidę demograficzną