Potrzeba dialogu między Polakami i Niemcami dawno nie była tak duża jak dzisiaj. Znakomicie może ją wzbogacić nowy portal Federalnego Związku Towarzystw Niemiecko-Polskich: Forum Dialogu. Perspektywy ze środka Europy.

Reader Interactions