Nowy początek w relacjach państwa i wspólnoty wyznaniowej muzułmanów w RFN

Szef niemieckiego MSZ de Maiziere i przedstawiciele islamskiej wspólnoty wyznaniowej uzgodnili w Berlinie nowy początek Niemieckiej Konferencji Islamskiej.