Po rekordowym roku 2015 w ostatnich latach spadała liczba imigrantów przebywających do UE. Teraz trend się odwrócił.

Reader Interactions