Nowe szanse dla nauczycieli języków ojczystych

Kursy certyfikacyjne dla nauczycieli języków ojczystych odbywają się od 4 lat w Kolonii. Są podstawą do zatrudnienia nauczycieli na etacie w szkołach Nadrenii Północnej – Westfalii.