Nowe prawa dla biologicznych ojców

Niemców czekają wielkie zmiany w kodeksie rodzinnym: w projekcie ustawy przyznaje się biologicznym ojcom prawo do rodzicielstwa, nawet jeśli nie łączyły ich dotąd bliższe stosunki z dziećmi.