Nowe dyrektywy o zwalczaniu terroryzmu w UE

Parlament Europejski przyjął nowe dyrektywy zaostrzające walkę z terroryzmem. Będą one obowiązywały na terenie całej Unii.