Skoorodynowana akcja państw UE ws. wydalania rosyjskich dyplomatów nasuwa pytanie, jak trwała jest ta solidarność z Wlk. Brytanią.

Reader Interactions