Niemiecki regulator odrzucił wniosek Nord Stream 2 o zwolnienie z konieczności spełnienia unijnych wymogów dotyczących gazociągów.

Reader Interactions