Powiązania Johanna Bossarda z narodowym socjalizmem zastopowały plany rozbudowy jego muzeum. Naukowcy chcą dokładniej przyjrzeć się artyście.

Reader Interactions