Dla państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polski, ambitna prezydencja Finlandii w Radzie UE może być problematyczna. Finowie stawiają na ochronę klimatu i praworządności.

Reader Interactions