Międzynarodowe bandy przemytników specjalizują się w przemycaniu do Europy nieletnich z Wietnamu. Obietnice lepszego życia kończą się na niewolniczej pracy. Również w Berlinie.

Reader Interactions