Niewolnicy państwa robotników i chłopów. Nowy raport nt. pracy przymusowej w NRD

W enerdowskich zakładach karnych prace przymusowe wykonywało co najmniej 250 tys. więźniów politycznych – wynika z najnowszego raportu na ten temat. Na ich niewolniczej pracy korzystały także zachodnie firmy.