Na samym tylko obszarze III Rzeszy pracowało od 13 do 15 mln robotników przymusowych. Kres powszechnemu zapominaniu o tych ofiarach nazizmu starają się położyć liczne projekty realizowane najczęściej przez młodych ludzi.

Reader Interactions