"Niewolnictwo było zbrodnią przeciwko ludzkości" [WYWIAD]

„Niewolnictwo było zbrodnią przeciwko ludzkości. W świetle prawa międzynarodowego są to zbrodnie nieulegające przedawnieniu” – tak o pomyśle zaskarżenia mocarstw kolonialnych mówi prof. Verene Shepherd* z Jamajki.