Niewierzący w Bundeswehrze też potrzebują opieki duszpasterskiej. Tę rolę chciałby przejąć Związek HVD

W RFN prawie 1/3 ludności to osoby niewierzące. Dlatego Humanistyczny Związek Niemiec (HVD) chciałby zaoferować tej grupie w koszarach opiekę duszpasterską. W NATO znane są już pozytywne przykłady takiej działalności.