Nierozwiązany problem łotewskich „bezpaństwowców”

Na niewielkiej Łotwie żyje ok. 300 tys. osób pochodzenia rosyjskiego, które nie posiadają żadnego obywatelstwa. Moskwa zarzuca rządowi w Rydze ich dyskryminację.