Niepewna przyszłość Baszara al-Assada

Reżim Assada chyli się ku upadkowi. Rząd w Damaszku odczuwa coraz silniejszą presję militarną, polityczną i prawną. Na prezydencie Syrii zaczyna to po raz pierwszy robić wrażenie.