Niemki uczestniczą w „świętej wojnie”?

W konflikcie syryjskim zauważa się tendencję znaną już z innych regionów zapalnych. Muzułmanki sięgają po broń i walczą u boku mężczyzn. I coraz częściej pochodzą z Niemiec.