Deutsches Theater należy do czołówki berlińskich scen. Wspólnie z polską i rosyjską młodzieżą niemiecki teatr zrealizował spektakl o demokratycznych przemianach w Europie Środkowo-Wschodniej i skutkach transformacji.

Reader Interactions