Niemieckie regiony szczególnie dotknięte brexitem

Niemcy są po Irlandii krajem najbardziej dotkniętym wyjściem Wlk. Brytanii z UE. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Europejski Komitet Regionów.